Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Volební období 2006-2010


Rozložení mandátů v Zastupitelstvu města Brumov-Bylnice pro volební období 2006 - 2010

 

 


 Složení Zastupitelstva města Brumov-Bylnice ve volebním období 2006-2010

1.           Ing. Fritschka Josef, Za zdravé město Brumov-Bylnice
2.          
Ing. Mišáková Marie, Za zdravé město Brumov-Bylnice
3.          
Mgr. Krahula Evžen, KSČM
4.          
Ing. Turek Jaroslav, KSČM
5.          
Ing. Vilímek Ladislav, ODS
6.          
Kříž Josef, ODS
7.          
Bližňák Václav, ODS
8.          
Škaroupková Jitka, Sdružení nezávislých kandidátů města Brumov--Bylnice
9.          
Chuchma Pavel, Sdružení nezávislých kandidátů města Brumov-Bylnice
10.      
Kovaříková Milena, ČSSD
11.      
Miklas Jiří, ČSSD
12.      
Ing. Hošek Josef, ČSSD
13.      
Hůdková Ludmila, ČSSD
14.      
Švach Bohumil, ČSSD
15.      
Blanař Zdenek, KDU-ČSL
16.      
Mgr. Lysák Josef, KDU-ČSL
17.      
Mgr. Naňák Tomáš, KDU-ČSL
18.      
Macek Kamil, KDU-ČSL
19.      
Kolínek Zdeněk, KDU-ČSL
20.      
MVDr. Hrnčiřík Petr, KDU-ČSL
21.      
Ing.Mikulaj Petr, KDU- ČSL

 

Účast na zasedáních Zastupitelstva města Brumov-Bylnice ve volebním období 2006 - 2010
 

 


 

Účast na zasedáních Zastupitelstva města Brumov-Bylnice ve volebním období 2006 - 2010


 


Účast zastupitelů města na zasedáních Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice ve volebním období 2006 - 2010

 
  Jméno a příjmení Volební strana Počet zasedání ZM Přítomen Nepřítomen Účast v %
 1  Ing.Josef Fritschka Za zdravé město B-B 22 18 4 82
2  Ing.Marie Mišáková Za zdravé město B-B 22 21 1 95
3  Mgr.Evžen Krahula KSČM 22 18 4 82
4  Ing.Jaroslav Turek KSČM 22 21 1 95
5  Ing.Ladislav Vilímek ODS 22 18 4 82
6  Josef Kříž ODS 22 11 11 50
7  Václav Bližňák ODS 22 22 0 100
8  Jitka Škaroupková SNK B-B 22 21 1 95
9  Pavel Chuchma SNK B-B 22 21 1 95
10  Milena Kovaříková ČSSD 22 16 6 73
11  Jiří Miklas ČSSD 22 21 1 95
12  Ing.Josef Hošek ČSSD 22 14 8 64
13  Ludmila Hůdková ČSSD 22 22 0 100
14  Bohumil Švach ČSSD 22 21 1 95
15  Zdeněk Blanař KDU-ČSL 22 22 0 100
16  Ing.Petr Mikulaj KDU-ČSL 19 17 2 89
17  Mgr.Josef Lysák KDU-ČSL 22 21 1 95
18  Mgr.Tomáš Naňák KDU-ČSL 22 22 0 100
19  Kamil Macek KDU-ČSL 22 22 0 100
20  Zdeněk Kolínek KDU-ČSL 22 19 3 86
 21   MVDr.Petr Hrnčiřík KDU-ČSL 22 21 1 95
22  Stanislav Floreš KDU-ČSL 3 3 0 100

 

Průměrná účast zastupitelů města celkem ve volebním období 2006 – 2010                     89%.           

Průměrná účast zastupitelů města celkem v minulém volebním období 2002 – 2006       81%.             

Celkový počet zasedání ZM v tomto volebním období bylo                                              22

Celkový počet zasedání v minulém volebním období bylo                                             23

První ustavující zasedání ZM proběhlo dne 2. 11. 2006, poslední v tomto volebním období je dnes.

Ke dni 12. 2. 2007 se p. Stanislav Floreš vzdal svého mandátu na člena RM a člena ZM.
Ke dni 12. 4. 2007 byl zvolen novým členem RM  p. Mgr. Josef Lysák a  novým členem ZM
byl zvolen p. Ing. Petr Mikulaj.

                                                                                                       (zdroj: oficiální web města Brumov-Bylnice)

TOPlist